Životopis

zivotopis fotoProf. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. je přední český historik, specializující se na novověké sociální dějiny.

 

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie – politická ekonomie – dějiny umění. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, dalších 17 let vedl Archiv Národního muzea a 25 let redakci historické řady Časopisu Národního muzea. Jeho současným působištěm je Ústav českých dějin FF UK a kromě toho spolupracuje s Katolickou teologickou fakultou UK a Technickou univerzitou v Liberci, dříve též s Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingenu. Je členem několika redakčních a vědeckých rad.

Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží „zdola“, konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, tak Čechura náleží k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie.

Životopisná data:

 • narozen 22. prosince 1952 v Plzni
 • 1968-1972 studium na gymnáziu Blovice (okr. Plzeň-jih)
 • 1972-1977 studium na filozofické fakultě UK historie, ekonomie, posléze dějiny umění
 • 1977 PhDr.
 • 1977-1985 pracovník Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze
 • 1985 dosažení vědecké hodnosti CSc.
 • 1985-2002 (2011) pracovník Národního muzea, v létech 1985-2002 vedoucí archivu
 • 1985-2011 vedoucí redaktor Časopisu Národního muzea, řada historická
 • 1990-1991 stipendista Alexander von Humboldt Stiftung, universita Kolín nad Rýnem
 • 1992- externím pedagogem na filozofické fakultě UK
 • 1993 habilitace tamtéž (starší české dějiny)
 • 1993-2005 spolupracovník Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Německo
 • 1996 dosažení vědecké hodnosti DrSc.
 • 2000 profesor University Karlovy
 • 2002 interní pracovník Ústavu českých dějin FFUK